انجمن تخصصی معادن همگن سنگ گچ استان هرمزگان

اولین نهاد رسمی نظارت بر عملکرد فعالین

صنایع معادن سنگ گچ در استان

فعالیت

با نرم ع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی درلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با اعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تحقیقات

با نرم ع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی درلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با اعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

ایده ها

با نرم ع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی درلورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با اعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برخی از خدمات ما

انجمن صنایع سنگ گچ اشتان هرمزگان در سال1395به همت چند تن از فعالین صنعت در استان هرمزگان به جهت ساماندهی و قانونمندی در امور حرفه ای و تخصصی مربوط به معادن وصادرات سنگ گچ در ایران و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت طراحان،سازندگان،تولید کنندگان،فن آوران و فروشندگان برای تمرکز در امور مربوط به این وضعیت پایه گذاری شد.

صدور مجوز فعالیت
صدور مجوز فعالیت
صدور مجوز فعالیت
صدور مجوز فعالیت
صدور مجوز فعالیت
صدور مجوز فعالیت

آخرین اخبار

انجمن تخصصی معادن همگن سنگ گچ استان هرمزگان

کسب رتبه صادر کننده نمونه استان هرمزگان
کسب رتبه صادر کننده نمونه استان هرمزگان
کسب رتبه صادر کننده نمونه استان هرمزگان

آخرین مقالات علمی

تاریخچه گچ

سنگ گچ

تاریخچه سنگ

گچ و کاربرد آن

ذخایر سنگ گچ