درباره ما

سهرابی یکی از کسانی هستند که در اولین همایش بخش خصوصی در صنایع چرم وکفش ،مورد تقدیر گرفت .او از سال 1363 وارد صنف کفش شد و به همت او«کفش نوین»از سال 71فعالیتش را شروع کرد .کفش نوین کفش های مردانه تولید می کندو به گفته مدیرش توانسته بخشی از مسیر پیشرفت را طی کند اما هنوز تا رسیدن به هدف نهایی که همان برند شدن است ،راه بسیاری مانده است.آنچه در ادامه می خوانید شرح گفتگو ما بامرشد سهرابی است: «علاقه من به این کار به مرور زمان پیش آمد و می توانم بگویم شغلی نبود که بخواهم انتخابش کنم.کار طراحی ومدل را خودم انجام می دهم.کفش نوین از سال 71 شروع به کار کرد و امروز می توانم بگویم که نه تنها کیفیت روز اول را حفظ کرده ایم بلکه بر آن افزوده ایم . 17 نفر پرسنل داریم ومیانگین تولیدمان ماهانه 3000جفت است در ابتدای کار یکی از مشکلات ما داشتن پرسنل سالم بود که در حال حاضر ما این پرسنل را داریم .همچنین ضعف مالی وبحث بازار از جمله مشکلات مهم کاری ما بود که با کار شبانه روزی توانستیم کفش های با کیفیت را تولید و ارائه کنیم و این گونه موانع را پشت سر گذاشتیم.»


ادامه درباره ما