اعطاء تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری ، کمک هزینه تحصیلی و اشتغال زایی به بانوان تا سقف سه میلیون تومان

متن اعطاء تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری ، کمک هزینه تحصیلی و اشتغال زایی به بانوان تا سقف سه میلیون تومان

02188888888

0218888888

تهران